KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Organ prowadzący

Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 jest Miasto Piotrków Trybunalski.

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Skład ZSP nr 5

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:

 1. na podbudowie programowej gimnazjum:
  1. Technikum Ekonomiczno – Handlowe ( 4 lata) - kształci w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik organizacji reklamy;
 2. na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej:
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5 ( szkoła zaoczna) 3 lata - kształci w zawodach ekonomicznych, administracyjnych i usługowych;
 3. na podbudowie programowej średniej szkoły ponadgimnazjalnej:
  Policealna Szkoła Zawodowa - kształci w zawodach ekonomicznych, administracyjnych i usługowych.

Kierunki, profile, specjalności i zawody określają statuty poszczególnych typów szkół.

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 jest równocześnie Dyrektorem wszystkich wymienionych szkół.

Kalendarz

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego/ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.- Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm./.

Organizacja zajęć

Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem planów nauczania i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna

Organami doradczymi są:

 1. Rada Rodziców
 2. Samorząd Szkolny

Szkoła jest zakładem pracy w rozumieniu Prawa Pracy.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
data: 14-04-2015
data: 14-04-2015
data: 14-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-03-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 651