KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Uchwałą Rady Miasta nr IX/134/19 z dnia 26 czerwca 2019r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz.4412  z dnia 7 sierpnia 2019r. z dniem 1 września 2019r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim zmienia swoją nazwę na: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawa prawna:

 1. art. 62 ust 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r.r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
 2. uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr XLV/810/2002 z dnia 27 lutego 2002r., w sprawie powołania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim;
 3. uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr XXI/339/04 z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie przekształcenia szkół: Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej i Liceum Handlowego dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5;
 4. uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr XXXIX/615/05 z dnia 29 czerwca 2005r.,w sprawie przekształcenia szkoły Policealnego Studium Zawodowego na podbudowie programowej Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5;
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r., w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 z 2001r., poz. 624 ze zm.);
 6. uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr XXI/348/04 z dnia 30 czerwca 2004r., w sprawie zmiany statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr XLV/810/2002r., z dnia 27 lutego 2002roku.
 7. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn.zm);
 8. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 późn. zm.);
 9. ustawa z dnia 4 czerwca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz.U. z 1996r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.);
 10. ustawa z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458);

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 jest jednostką budżetową

Dyrekcja

Pracą Zespołu kieruje dyrektor, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora szkół wchodzących w skład Zespołu.

Organizacja pracy

Organizację pracy Zespołu określa statut oraz arkusz organizacyjny corocznie zatwierdzony przez organ prowadzący.

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
data: 10-09-2019
data: 10-09-2019
data: 10-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 10-09-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 698